مهسا نیرومند_گرافیک

مهسا نیرومند

گرافیک
آدرس ایمیل

design@ikadweb.com

شماره تماس
اینستاگرام

@ikadweb

تلگرام

@ikadweb

بیوگرافی

درباره مهسا نیرومند بیشتر بدانید

گارشناسی گرافیک

علامند به گرافیک 

Adobe Photoshop
میزان مهارت ۹۵%
Corel
میزان مهارت ۹۵%
Adobe Illustrator
میزان مهارت ۹۵%
Adobe After Effects
میزان مهارت ۵۰%