مهسا نیرومند_گرافیک

مهسا نیرومند

گرافیک
آدرس ایمیل

[email protected]

شماره تماس
اینستاگرام

@ikadweb

تلگرام

@ikadweb

بیوگرافی

درباره مهسا نیرومند بیشتر بدانید

گارشناسی گرافیک

علامند به گرافیک 

Adobe Photoshop
میزان مهارت 95%
Corel
میزان مهارت 95%
Adobe Illustrator
میزان مهارت 95%
Adobe After Effects
میزان مهارت 50%